Veiligheid - Werken op hoogte

Wetgeving, Werken op hoogte

Er zijn verschillende regelgevende bepalingen! De belangrijkste zijn samengebracht in de codex, Boek IV Arbeidsmiddelen, voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Er zijn enerzijds bepalingen die gelden voor alle arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte en anderzis bepalingen voor drie specifieke groepen:

  • Ladders, trapladders en platformladders
  • Steigers
  • Toegangs- en positioneringtechnieken met touwen.

bron: Referentie naar de wetgeving, Codex welzijn op het werk, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5 Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (voorheen KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, BS 15 september 2005)

Preventiemaatregelen Werken op hoogte

Werken op hoogte vergt een grondige risicoanalyse, deze kunnen wij u aanbieden via onze veiligheidsadviseurs, die u een gepaste preventiemaatregelenpakket kunnen aanbieden.

We hebben ook verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen: Zie ook in onze "veiligheid op het werk" cataloog

Volg ons op Facebook