Veiligheid - CBM's

Collectieve beschermingsmiddelen

Wat zijn collectieve beschermingsmiddelen (CBM's)?

Deze zijn technische midelen die risico's afschermen van personen die mogelik aan dit gevaar worden blootgesteld. Ze zijn niet te verwaren met Persoonlijke beschermingsmiddelen !

Een paar voorbeelden:

Slowstop Guarding:

(Zie onze veiligheidscataloog)
slowstop guarding

Alarm bar:

Een Alarm bar op hoogte om een poort af te zekeren,(zie onze veiligheidscataloog)
 

Volg ons op Facebook