Veiligheid - CBM's

Collectieve beschermingsmiddelen

Wat zijn collectieve beschermingsmiddelen (CBM's)?

Deze zijn technische middelen die risico's afschermen van personen die mogelijk aan dit gevaar worden blootgesteld. Ze zijn niet te verwarren met Persoonlijke beschermingsmiddelen !

Een paar voorbeelden:

Slowstop Guarding:

(Zie onze veiligheidscataloog)
slowstop guarding

Alarm bar:

Een Alarm bar op hoogte om een poort af te zekeren,(zie onze veiligheidscataloog)
 

Volg ons op Facebook